Unlock and Upgrade

Remove all limits

You've reached the limit of our free version but can immediately unlock and go pro.

Continue No thanks
Хэрвээ та дахин төлөвлөлтийг дэмжиж байгаа бол өмчлөлийн газраа хэрхэн ашиглах вэ?
Байр, машин оролцуулж зарах, солих
Бэлэн мөнгөөр зарах
Энэ байрлалдаа баригдах байраар солих
Өөр газар байрлалтай байраар солих
Өөр газар, хашаа байшин оролцуулж зарах, солих
Хашаа байшингаа сайжруулж, дэд бүтэцтэй холбох