Da li biste želeli da postoji sajt oglašavanja nekretnina bez agencije, dakle direktno do vlasnika?

Razmišljamo o pokretanju takve platforme koja bi služila da spoji ponudu i potražnju bez agencijskih oglasa
Da, veoma zainteresovan/a
Ne, slabo zainteresovan/a
{"name":"Da li biste želeli da postoji sajt oglašavanja nekretnina bez agencije, dakle direktno do vlasnika?", "url":"https://www.supersurvey.com/Q72NDXAYS","txt":"Razmišljamo o pokretanju takve platforme koja bi služila da spoji ponudu i potražnju bez agencijskih oglasa","img":"https://www.supersurvey.com/3012/images/ogquiz.png"}
Make your own Survey
- it's free to start.