PMB un LaIPA aptauja Marts 2021.

Kāds ir Jūsu nodarbinātības, nodokļu maksātāja statuss?
Darba ņēmējs ( SIA; MUN )
Darba devējs ( SIA; MUN )
Patentmaksas maksātājs
Saimn. darb. veicējs
Saimn. darb. veicējs tikai pamatojoties uz autoratlīdzības līgumu
Pašnodarbinātais
Individuālais komersants
Other
Please Specify:
Vai jūsu darba devējs vai paši esat iesnieguši un pretendējat/āt uz....?
Dīkstāves atbalstu
Dāļēju dīkstāves kompensāciju
Atbalstu algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem
Grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ( SIA; MUN )
Atbalstu pašnodarbinātajiem
Atbalstu patentmaksas maksātājiem
Nodokļu samaksas termiņa grafika pagarināšanu ( SIA; MUN )
Gada pārskatu iesniegšanas pagarinājumu ( SIA: MUN )
Sociālais atbalsts no Labklājības ministrijas
Kāds no LIAA piedāvātajiem atbalsta instrumentiem ( SIA; MUN )
Neesmu pieteicies/nepretendēju
Uz kuru no atbalsta instrumentiem pretendējot esat saņēmuši atbalstu? 2021.gada janvārī, februārī ?
Dīkstāves atbalstu
Dāļēju dīkstāves kompensāciju
Atbalstu algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem
Grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ( SIA; MUN )
Atbalstu pašnodarbinātajiem
Atbalstu patentmaksas maksātājiem
Nodokļu samaksas termiņa grafika pagarināšanu ( SIA; MUN )
Gada pārskatu iesniegšanas pagarinājumu ( SIA: MUN )
Sociālais atbalsts no Labklājības ministrijas
Kāds no LIAA piedāvātajiem atbalsta instrumentiem ( SIA; MUN )
Atbalstu neesmu saņēmis
Cik liels ir bijis atbalsta apjoms – 2021. gada janvāri? (atbalsta BRUTO summa EUR)
Cik liels ir bijis atbalsta apjoms – 2020. gada Februāri? (atbalsta BRUTO summa EUR)
Vai ir bijuši atteikumi kādā no Covid – 19 otrā viļņa dīkstāves atbalsta instrumentiem ?
Dīkstāves atbalsts
Dāļēju dīkstāves kompensācija
Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem
Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ( SIA; MUN )
Atbalsts pašnodarbinātajiem
Atbalsts patentmaksas maksātājiem
Nodokļu samaksas termiņa grafika pagarināšana ( SIA; MUN )
Gada pārskatu iesniegšanas pagarinājumu ( SIA: MUN )
Sociālais atbalsts no Labklājības ministrijas
Kāds no LIAA piedāvātajiem atbalsta instrumentiem ( SIA; MUN )
Uz Atbalstiem nepretendēju
Nav bijuši atteikumi
Ja ir bijuši atteikumi kādā no Covid – 19 otrā viļņa dīkstāves atbalsta instrumentiem, tad īsi norādiet atteikuma iemeslu ( vēlams, citējot iestādes atteikuma tekstu )ŠIS IR ĻOTI SVARĪGI! Spiežam NEXT, ja šis neattiecas uz jums.
5. Vai plānojat pieteikties VKKF Radošo personu nodarbinātības programmas – Radošajai stipendijai?
Plānoju, bet vēl neesmu pieteicies
6. Vai esat pārprofilējies un atradis/usi kādu citu nodarbošanos ārpus profesionāla darba mūzikas jomā?
7. Vai Jūs esiet apmierināti ar MK, FM, KM, EM, Labklājības ministrijas izstrādātajiem Covid - 19 atbalsta instrumentiem kopumā?
8. Vai Jums, jūsu ģimenei ir un būs iespēja izdzīvot, pēc “ārkārtas situācijas” atbalstu pārtraukšanas līdz pilnīgai komercdarbības atjaunošanai pēc visu pandēmijas profesionālo liegumu izbeigšanās ?
9. Kad beigsies “ārkārtas situācijas” atbalsti, vai spēsiet īsā laikā pārprofilēties un stāties darba attiecībās ar/pie kāda no darba devējiem, lai nopelnītu iztiku sev un savai ģimenei?
Kurām no šim instancēm jūs uzticaties?
Kultūras Ministrijai
Finanšu Ministrijai
Ekonomikas Ministrijai
Labklājības Ministrijai
Veselības Ministrijai
Nevienai
11. Jūsu uzticamības pakāpe no 1 -10 Kultūras ministrijai ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11. Jūsu uzticamības pakāpe no 1 - 10 Finanšu Ministrijai ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jūsu uzticamības pakāpe no 1 - 10 Ekonomikas Ministrijai ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jūsu uzticamības pakāpe no 1 - 10 Labklājības Ministrijai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jūsu uzticamības pakāpe no 1 - 10 Veselības Ministrijai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{"name":"PMB un LaIPA aptauja Marts 2021.", "url":"https://www.supersurvey.com/Q462X0J0C","txt":"Kāds ir Jūsu nodarbinātības, nodokļu maksātāja statuss?, Vai jūsu darba devējs vai paši esat iesnieguši un pretendējat\/āt uz....?, Uz kuru no atbalsta instrumentiem pretendējot esat saņēmuši atbalstu? 2021.gada janvārī, februārī ?","img":"https://www.supersurvey.com/3012/images/ogquiz.png"}
Make your own Survey
- it's free to start.